SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Program szczepień przeciwko grypie dla dzieci

22/09/2022

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci,
które ukończyły 6 miesiąc życia a nie ukończyły 60 miesiąca życia.
Programem objęte są dzieci zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.
Zapisy i informacje w poradniach POZ dla dzieci w przychodniach Zespołu.
Program finansowany ze środków m.st. Warszawy
Szczegóły dostępne TUTAJ