SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Certyfikaty ISO

ISO 9001:2015

W roku 2007 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy wdrożył System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000.

W kwietniu 2010 roku zostaliśmy ponownie poddani zewnętrznej ocenie firmy certyfikującej i uzyskaliśmy nowy certyfikat jakości ISO 9001:2015, który jest potwierdzeniem na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

ISO Bezpieczeństwa Informacji PN-EN ISO 27001:2014

W sierpniu 2013 roku Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy spełnił wymogi norm i zakresom udzielanych świadczeń zdrowotnych, który został potwierdzony Certyfikatem ISO 27001:2014.