SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Administracja - Kontakt

Funkcja Kontakt
Sekretariat Dyrektora 22 638 90 55
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. administracyjno-handlowych 22 163 71 42
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. kadr i personelu średniego,
Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością
22 163 71 40
Główny Księgowy 22 163 71 20
Sekcja Księgowości 22 163 71 21
22 163 71 22
22 163 71 23
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji 22 163 71 10
Inspektor ds. BHP 22 163 71 26
Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia 696 440 631

22 163 71 05

22 163 71 06

Kierownik Sekcji Modernizacji i Remontów 22 163 71 07
Sekcja Modernizacji i Remontów 22 163 71 08

22 163 71 09

Kierownik Sekcji IT 22 163 71 13
Sekcja IT 22 162 71 11
Kierownik Sekcji Płac 22 163 71 19
Sekcja Płac 22 163 71 18
Kierownik Sekcji Rozliczeń Umów 22 163 71 27
Sekcja Rozliczeń Umów Medycznych 22 163 71 28

22 163 71 29

Sekcja Zamówień Publicznych 22 163 71 47

22 163 71 48

Kierownik Kadr 22 163 71 25
Kadry 22-163-71-24

22 163 71 39