SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Dostawa błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i odczynników na okres 12 miesięcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniado pobrania TUTAJ (pdf)

Pomyłka pisarska w SIWZ – TUTAJ (pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy TUTAJ (pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie TUTAJ (pdf)

Pytania i odpowiedzi – TUTAJ (pdf)

Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ (pdf)