SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Dostawa środków czystości i higieny na okres 12mc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Wyjaśnienie do pobrania TUTAJ
Data zamieszczenia 15.07.2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ .