SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Dostawa sterylizatorów - 16.10.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ

Specyfikacja techniczna do pobrania TUTAJ

Wzór umowy do pobrania TUTAJ