SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Dzierżawa analizatora immunochemicznego (13.08.2009)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.
Data zamieszczenia: 13.08.2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.