SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia SZPZLO Warszawa-Bemowo (12.03.2009)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 – TUTAJ

Załącznik nr 2 – TUTAJ

Wzór umowy TUTAJ

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2009 TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ.