SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Call Center: 22 163-71-00
Szczepienia COVID: 22 163-70-91

A

A

A

A
A
A
A
Poszukujemy do współpracy:

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (unieważniony) (02.02.2007)

Treść zamówienia do pobrania TUTAJ.

W/w postępowanie unieważnione wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 07 marca 2007 r.

Sygn. akt. UZP/ZO/0-207/07

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR oraz ze środków budżetu państwa.